Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU

Başkan

Prof. Dr. İrfan ALAN

Üye

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Üye

Prof. Dr. Murat DURANDURDU

Üye

Doç. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Üye

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÜNAL

Üye