Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU

Başkan

Prof. Dr. İrfan ALAN

Üye

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Üye

Prof. Dr. Emin Faruk KEÇECİ

Üye

Doç. Dr. İbrahim AKGÜN

Üye

Prof. Dr. Murat DURANDURDU

Üye

Doç. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Üye

Doç. Dr. Burak UZAL

Üye

Doç. Dr. Hakan USTA

Üye

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Günyaz ABLAY

Üye