Mehmet Yücel TÜRK

Fakülte Sekreteri

Dahili Nu.: 7203

E-posta: mehmetyucel.turk@agu.edu.tr

Hava GENÇ

Bilgisayar İşletmeni (Satın Alma)

Dahili Nu.: 7321

E-posta : hava.demir@agu.edu.tr

İsmail BOYRAZ

Bilgisayar İşletmeni (Mali İşler)

Dahili Nu.: 7264

E-posta : ismail.boyraz@agu.edu.tr

Fatih ÇAMDAL

Bilgisayar İşletmeni (Yazı İşleri)

Dahili Nu.: 7264

E-posta : fatih.camdal@agu.edu.tr

  Selda ÖRNEK

Bilgisayar İşletmeni

Bölüm Sekreteri  (Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği & İnşaat Mühendisliği)

Dahili Nu.: 7324

E-posta : selda.ornek@agu.edu.tr

 Esen ERSOY

Bilgisayar İşletmeni

Bölüm Sekreteri (Bilgisayar Mühendisliği- Elektrik Elektronik Mühendisliği)

Dahili Nu.:7242 

E-posta : esen.ersoy@agu.edu.tr

 Fulya USLUCAN

Bölüm Sekreteryası  (Endüstri Mühendisliği & Makine Mühendisliği) 

Dahili Nu.: 728

E-posta : fulya.uslucan@agu.edu.tr