657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız.

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu için tıklayınız.

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

Resmi Yazışmlarada Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Abdullah Gül Üniversitesi Lisasn Eğitim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

Kamu Personeli Genel Tebliği (Nu.:6) (İzin İşlemleri) için tıklayınız.