2017-10-17 22:33:00

Mühendislik Fakülte Dekanlığımıza ait resmi E-posta adresleri aşağıda ki gibidir. Tüm resmi yazışmalar belirtilen adresler kullanılarak yapılacaktır. 

yaziisleri.muhendislik@agu.edu.tr (Tüm resmi yazışma ve duyurularda kullanılacaktır.)

 

satinalma.muhendislik@agu.edu.tr (Satın alma işlem, istek ve talepleri için kullanıcaktır.)