0000-00-00 00:00:00

Mühendislik Fakültesince yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerde dikkat edilecek hususlar ile hazırlanacak evrakları içeren çizelge tanzim edilerek yayımlanmıştır.

 

Görevlendirme İş Akış Şeması için tıklayınız.